Vũ Văn Đoàn – Chuyên viên pháp lý

  Trình độ, năng lực

  Cử nhân Luật (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh).

  Kinh nghiệm

  Hơn 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai, có kinh nghiệm soạn thảo các loại hợp đồng về đất đai; đai diện tham gia tố tụng về các tranh chấp kinh doanh thương mại, thừa kế… Tham gia thực hành nghề luật trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, … Ngoài còn được thực hành trong lĩnh vực tranh tụng.

  Thông tin liên hệ: doan.vv@khoavacongsu.com


  Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.