Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên là dịch vụ tư vấn pháp luật được Khoa và Cộng sự triển khai, cung cấp cho các doanh nghiệp muốn có luật sư sát cánh trong mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch, soạn thảo, ký kết hợp đồng.

luật sư riêng, khoa và cộng sự

Đây là dịch vụ hỗ trợ pháp lý trung hạn hướng đến những doanh nghiệp chưa có luật sư riêng, được thực hiện trong một khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng, giúp doanh nghiệp nắm bắt được mọi vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên tình hình thực tế của doanh nnghiệp, giúp hạn chế tối đa mọi rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Để yêu cầu tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, mời quý doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Khoa và Cộng sự, hoặc gửi yêu cầu tư vấn theo biểu mẫu sau:

Email và thông tin cá nhân của bạn được bảo mật tuyệt đối. Vui lòng điền đầy đủ thông tin trước khi gửi đi.


Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.