Tư vấn pháp luật lao động

Khoa và Cộng sự có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong việc tư vấn pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.

tư vấn pháp luật lao động, tư vấn luật lao động, luật lao động

Các dịch vụ tư vấn pháp luật lao động của Khoa và Cộng sự gồm có:

  1. Giao kết, thực hiện, đơn phương chấm dứt hợp đồng
  2. Kỷ luật, an toàn lao động
  3. Tiền lương, bảo hiểm xã hội
  4. Công đoàn, đình công
  5. Giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.