Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Khoa và Cộng sự là công ty luật có chuyên môn sâu trong việc tư vấn pháp lý liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Cụ thể:

 1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 2. Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 3. Tư vấn thành lập chi nhánh – văn phòng đại diện, thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh – văn phòng đại diện
 4. Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 5. Tư vấn chia – tách – sáp nhập – hợp nhất doanh nghiệp
 6. Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp
 7. Tư vấn giải thể doanh nghiệp
 8. Tư vấn gải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp
 9. Đại diện tham gia tố tụng tại Tòa án và Trọng tài thương mại
 10. Xây dựng quy chế quản trị công ty
 11. Đăng ký thay đổi nội dung giấy phép, dự án đầu tư

Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.