Thủ tục hành chính và khai báo thuế

Hoạt động tư vấn pháp luật với chuyên môn sâu về doanh nghiệp, kinh doanh, người lao động, bất động sản… Khoa và Cộng sự có bề dày kinh nghiệm trong tư vấn về thủ tục hành chính và khai báo thuế, từ những công tác đơn giản như soạn hồ sơ theo đúng mẫu quy định của cơ quan thuế, tư vấn thiết lập hồ sơ thuế, sổ sách kế toán.. giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức và cả chi phí.

khai báo thuế, tư vấn thuế

Dịch vụ thủ tục hành chính và khai báo thuế của Khoa và Cộng sự bao gồm:

  1. Thủ tục hành chính: Lao động và Nhà đất
  2. Khai báo thuế doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.