Người sử dụng lao động tự ý chuyển người lao động làm công việc khác?

Câu hỏi: Kính thưa luật sư, Công ty em là công ty của Nhật Bản hoạt động từ năm 2009 đến tháng 4 năm 2016 thì bán lại cho công ty khác cũng của Nhật Bản. Nhưng đến tháng 7 năm 2016 thì công ty mới tự ý chuyển đổi công việc của rất nhiều nhân viên mà không cần thỏa thuận hay thông báo gì cho người lao động được biết, cũng không bàn bạc, tham khảo ý kiến công đoàn cơ sở, cứ chuyển là chuyển thôi.

Tuy nhiên lương và các khoản trợ cấp vẫn giữ nguyên, nhưng rất nhiều người ý kiến vì không muốn làm công việc mới, hiện tại rất nhiều nhân viên đang làm việc không đúng với hợp đồng lao động đã ký.

Em muốn nhờ luật sư tư vấn, mặc dù chưa giảm lương của một số nhân viên, nhưng đến tháng 11 năm 2016 này sẽ thay đổi thang bảng lương và các nhân viên sẽ bị lương thấp đi ạ. Em muốn hỏi luật sư công ty em làm như vậy có sai luật không? Và nếu áp dụng theo thang bảng lương mới mà các nhân viên chúng em bị giảm lương so với mức lương đang hưởng thì chúng em phải làm gì ạ?

Xin trân trọng cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty TNHH Tư Vấn Khoa và cộng sự, chúng tôi giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định như sau:

“Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

  1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.”

Như vậy, bên công ty của bạn chỉ được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, việc điều chuyển này chỉ là tạm thời và không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm.

Hơn nữa, căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 thì công ty bạn cần tuân thủ nhưng điều kiện sau đây:

“Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

  1. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.
  2. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Nếu không thuộc các trường hợp được quy định nêu trên, công ty bạn không có quyền tự ý chuyển người lao động làm công việc khác không đúng như thỏa thuận hợp đồng đã được ký kết. Trong trường hợp này, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục làm việc theo đúng chuyên môn của mình tại công ty thì bạn có thể thỏa thuận lại với công ty hoặc nhờ sự giúp đỡ từ tổ chức công đoàn của công ty.

 

 


Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.