Nguyễn Việt Khoa – Chuyên viên cao cấp

  Trình độ, năng lực: Chuyên viên cao cấp,  NCS. Thạc sỹ

   

  Kinh nghiệm

  Hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Bảo hiểm, Dân sự. Cố vấn cao cấp cho các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Có kinh nghiệm nhiều năm về tư vấn quản lý doanh nghiệp; thường xuyên góp ý về sửa đổi các đạo luật.

  Tham gia thuyết trình vào rất nhiều hội thảo về đầu tư và kinh doanh cũng như được mời tham gia góp ý kiến, phản biện trong các dự thảo văn bản pháp luật; có nhiều bài viết cho nhiều tạp chí và các tờ báo uy tín.

  Thạc sỹ Nguyễn Việt Khoa tham gia vào rất nhiều giao dịch liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, đầu tư, ngân hàng và bất động sản. Ông từng tham gia giảng dạy và thuyết trình tại các trường đại học lớn, các doanh nghiệp trong nước, các tổ chức kinh tế đa quốc gia.

  Là cầu nối thành công giữa nhiều nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam. Là thành viên uy tín của các hiệp hội về đầu tư kinh doanh bất động sản. Là gương mặt quen thuộc được phỏng vấn trên nhiều nhật báo/truyền hình về các chuyên đề pháp luật doanh nghiệp, thương mại cũng như kinh nghiệm hành nghề luật.

  Thông tin liên hệ: khoanv@khoavacongsu.com


  Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.