Nguyễn Thế Nam – Chuyên viên pháp lý

  Nguyễn Thế Nam, Chuyên viên pháp lý, khoa và cộng sựTrình độ, năng lực

  Cử nhân Luật (Khoa Luật – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

  Kinh nghiệm

  03 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, soạn thảo Hợp đồng kinh tế.

  Nhận ủy quyền tham gia giải quyết các tranh chấp đất đai, lao động, dân sự tại Tòa án.

  Thực hiện các thủ tục về đất đai: Xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất; Chuyển mục đích sử dụng đất; Cấp thông tin Quy hoạch lộ giới, đường, hẻm; …

  Thông tin liên hệ: namnt@khoavacongsu.com


  Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.