Nguyễn Diệp Thiên Hương – Chuyên viên pháp lý

  chuyên viên pháp lý, khoa và cộng sựTrình độ, năng lực

  Cử nhân Luật (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) hệ Pháp ngữ.

  Kinh nghiệm:

  • Tư vấn Doanh nghiệp; Tư vấn Đầu tư; Tư vấn Lao động;
  • Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng kinh tế;
  • Tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp tại Cơ quan Trọng tài.

  Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.

  Thông tin liên hệ: huongndt@khoavacongsu.com


  Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.