Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam có cần xin phép?

Tôi có người bạn ở nước ngoài, muốn sang Việt Nam làm việc song chưa hiểu có cần xin cấp phép hay không?

Theo Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, điều kiện để được cấp giấy phép lao động là:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

–  Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

– Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có hai hình thức xin cấp giấy phép lao động là nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Trong trường hợp bạn của bạn muốn nộp hồ sơ qua mạng điện tử cần thực hiện các quy định tại Thông tư 23/2017/TT – BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể:

– Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài bao gồm tờ khai và giấy kèm theo phải phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài có các giấy tờ kèm theo ở dạng chứng từ giấy thì người sử dụng lao động phải chuyển đổi sang chứng từ điện tử dạng portable document format (pdf), document (doc, docx) hoặc joint photographic experts group (jpg), việc chuyển đổi phải đáp ứng đầu đủ các yêu cầu sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy;

b) Được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử;

– Khi các giấy tờ ở dạng chứng từ giấy không còn giá trị pháp lý thì các tài liệu dạng chứng từ điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.

Như vậy, để làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, bạn có thể hướng dẫn người bạn truy cập vào Cổng thông tin điện tử việc làm của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội để nộp các giấy tờ, hồ sơ cần thiết theo quy định của pháp luật.

Theo VnExpress


Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.