Huỳnh Thị Thu Hà – Luật sư điều hành

  Huỳnh Thị Thu Hà - Luật sư Trình độ, năng lực

  Cử nhân Luật (Đại học luật Tp.HCM); chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện tư pháp); Thành viên của Đoàn Luật Sư thành phố Đà Nẵng.

  Kinh nghiệm

  Hơn 08 năm nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chuyên nghiệp, Luật sư Hà đã trợ giúp các công ty trong nước và công ty đa quốc gia trong các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, M&A – mua bán & sáp nhập, chuyển nhượng vốn chủ sở hữu, thương mại, lao động và việc làm.

  Luật sư Hà đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động và việc làm và đã tư vấn về các vấn đề pháp lý khác nhau liên quan đến lĩnh vực công đoàn, lao động và việc làm, bao gồm việc tuân thủ pháp luật lao động của Việt Nam, các chính sách và thực tiễn về việc làm; cơ cấu nguồn lao động; vấn đề ảnh hưởng tới lao động và việc làm trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; vấn đề thuê mướn, sa thải cũng như cho thôi việc do thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

  Thông tin liên hệ: hahtt@khoavacongsu.com


  Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.