Dấu hiệu nhận biết xe được quyền ưu tiên?

Các xe ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ phải phát tín hiệu còi, cờ theo đúng quy định (trừ xe tang).

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, các xe (xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương, xe hộ đê, đoàn xe tang…) được quyền ưu tiên đi trước xe khác. Tuy nhiên, để được quyền ưu tiên, các xe này phải đang làm nhiệm vụ và phải phát tín hiệu còi, cờ, đèn theo đúng quy định (trừ xe tang).

Nghị định 46/2016 cho phép nhà chức trách phạt các trường hợp không nhường đường hoặc cản trở xe được quyền ưu tiên với mức từ 400.000 đến 3.000.000 đồng, hình phạt bổ sung được áp dụng là tước giấy phép lái xe 1-4 tháng.

Dấu hiệu nhận biết xe được quyền ưu tiên:

Theo VnExpress


Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.