Bị sa thải có phải bồi thường chi phí đào tạo không?

  Câu hỏi: Em là người lao động làm cho công ty điện tử của Hàn Quốc. ngày 8/12/2015 em được công ty cử đi đào tạo tại Trung Quốc, khi đi công ty có thu bằng gốc Đại Học của em(công ty không cho giấy tờ cam kết gì là giữ bằng Đại Học của mình) và có ký hợp đồng đào tạo là phải làm cho công ty 2 năm, nếu không làm đủ 2 năm, đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ bị phạt 3000USD tính cho 24 tháng. Gần đây em nghỉ không có lý do 5 ngày và bị công ty sa thải. Công ty bắt em phải bồi thường số tiền còn lại chưa thực hiên đúng thời gian( còn 12 tháng). Vậy điều đó là đúng hay sai? Em có cần phải bồi thường không?

  Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty TNHH Tư Vấn Khoa và Cộng sự. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

  Hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo nghề không bắt buộc phải gộp chung mà có thể tách làm 2 hợp đồng riêng biệt và theo đó giá trị pháp lý của mỗi hợp đồng là độc lập với nhau.

  Bộ luật lao động 2012 quy định về bồi thường cho phí đào tạo như sau:
  Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  “1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  1. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
  2. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

  Pháp luật hiện hành chỉ quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải bồi thường chi phí đào tạo mà không có quy định nào về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật hoặc sa thải thì không phải bồi thường chi phí đào tạo. Do vậy, việc có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không sẽ căn cứ vào nội dung của hợp đồng đào tạo mà các bên đã thỏa thuận.

  Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

  “1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng

  lao động.

  Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

  1. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  2. a) Nghề đào tạo;
  3. b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;
  4. c) Chi phí đào tạo;
  5. d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

  đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

  1. e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.
  2. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.”

  Trong hợp đồng đào tạo sẽ phải quy định về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo của người lao động. Theo đó, nếu trong hợp đồng đào tạo nghề chỉ quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ phát sinh nghĩa vụ bồi thường mà không có thỏa thuận về việc bị sa thải sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo thì việc công ty yêu cầu bạn bồi thường là không có căn cứ.

  Nếu hợp đồng đào tạo bạn ký với công ty có thỏa thuận rõ về việc sa thải sẽ phát sinh nghĩa vụ bồi thường chi phí đào tạo thì việc công ty yêu cầu bạn bồi thường là hoàn toàn có căn cứ.


  Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.