Bị sa thải có phải bồi thường chi phí đào tạo không?

Câu hỏi: Em là người lao động làm cho công ty điện tử của Hàn Quốc. ngày 8/12/2015 em được công ty cử đi...

Huỳnh Thị Thu Hà – Luật sư điều hành

Trình độ, năng lực Cử nhân Luật (Đại học luật Tp.HCM); chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện tư pháp); Thành viên của...

Luật sư Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Luật sư – Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phương Thảo, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và thường xuyên...

Nguyễn Mạnh Hoàng Sang – Luật sư

Trình độ, năng lực Cử nhân Luật (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh); Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện tư...

Nguyễn Việt Khoa – Chuyên viên cao cấp

Trình độ, năng lực: Chuyên viên cao cấp,  NCS. Thạc sỹ   Kinh nghiệm Hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại,...

Vũ Văn Đoàn – Chuyên viên pháp lý

Trình độ, năng lực Cử nhân Luật (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh). Kinh nghiệm Hơn 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết...

Nguyễn Thế Nam – Chuyên viên pháp lý

Trình độ, năng lực Cử nhân Luật (Khoa Luật - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) Kinh nghiệm 03 năm kinh nghiệm tư vấn...
chuyên viên pháp lý, khoa và cộng sự

Nguyễn Diệp Thiên Hương – Chuyên viên pháp lý

Trình độ, năng lực Cử nhân Luật (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) hệ Pháp ngữ. Kinh nghiệm: Tư vấn Doanh nghiệp;...