Khoa & Associates

Your Reliable Partner!

Đội ngũ luật sư

Nhà sáng lập - Luật gia, NCS, Thạc sỹ

Nguyễn Việt Khoa

Hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Bảo hiểm, Dân sự.

Cố vấn cao cấp cho các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Có kinh nghiệm nhiều năm về tư vấn quản lý doanh nghiệp; thường xuyên góp ý về sửa đổi các đạo luật.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tư vấn bởi chuyên gia

Giàu kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong nhiều lãnh vực pháp lý, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp.

Giá trị xã hội

Có tiếng nói trên nhiều phương tiện truyền thông, đóng góp trong việc xây dựng nhiều đạo luật ở Việt Nam.

Chi phí hợp lý

Tư vấn, giải quyết nhu cầu khách hàng với chi phí hợp lý.

Uy tín

Uy tín lâu năm trong nhiều vụ án, tranh tụng liên quan đến pháp luật kinh doanh.

Bạn Cần Luật Sư Tư Vấn?

Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý của Khoa và Cộng sự luôn sẵn sàng. Hãy gửi yêu cầu tư vấn pháp luật đến chúng tôi!

Email và thông tin cá nhân của bạn được bảo mật tuyệt đối. Vui lòng điền đầy đủ thông tin trước khi gửi đi.

Bạn đánh giá như thế nào về dịch vụ của Khoa và Cộng sự?